Início » Spiritualitet » Karmaens 12 lover: hvordan forvandle livet ditt

Karmaens 12 lover: hvordan forvandle livet ditt

Grunnleggende forståelse av karma

For å forstå hva karma er, må vi først forstå det karma er loven om årsak og virkning som eksisterer i universet.

På samme måte som tyngdeloven, fungerer den ubønnhørlig og styrer våre handlinger, tanker og ønsker.

Det handler om å forstå at hver handling vil ha konsekvenser, på godt og vondt, avhengig av energien vi legger i den handlingen.

Karmaens 12 lover

Det er avgjørende å forstå at karma ikke er en straff, men snarere en logisk konsekvens av våre handlinger. Her er de tolv karmalovene som alle bør kjenne til for bedre å forstå hvordan de fungerer i livene våre.

1. Den store loven eller loven om årsak og virkning

Den første loven er den de fleste kjenner til. Den sier at alt vi gjør, tenker eller ønsker har konsekvenser. Så når vi gjør godt, høster vi godt og omvendt.

Les også  Velg et kort og finn ut om lykken (endelig) vil banke på døren din

Karmaens 12 lover: Hvordan forvandle livet ditt med denne kraftige eldgamle filosofien© Ekomatcentrum

2. Skapelsesloven

Karmaens andre lov informerer oss om at vi er medskapere av vår virkelighet. Med andre ord, hvis vi vil at livet vårt skal endres, må vi gjøre det konkrete handlinger for det.

3. Loven om ydmykhet

Den tredje loven oppfordrer oss til å akseptere det som er tilstede i livene våre. Hvis vi vil at ting skal endres, må vi først akseptere og forstå vår nåtid.

4. Vekstens lov

Den fjerde loven lærer oss at hvis vi ønsker å vokse som person, må vi forandre oss, ikke verden rundt oss.

5. Ansvarsloven

Den femte loven understreker vårt ansvar for det som skjer med oss. Hvis noe går galt i livet vårt, må vi se dypt i oss selv og ikke skylde på andre eller ytre situasjoner.

Les også  oppdagelse og veiledning av Marianne, ekspert i spådomskunst

6. Loven om tilknytning

Den sjette loven minner oss om at alt i universet henger sammen. Hvert trinn er viktig og en del av helheten.

7. Konsentrasjonsloven

Den syvende loven sier viktigheten av å være fokusert. Det er nødvendig å være fullt fokusert på en oppgave, idé eller mål for å lykkes og se de ønskede resultatene.

8. Loven om gave og gjestfrihet

Denne åttende loven lærer oss at vår oppførsel må gjenspeile våre tanker og tro for å bevise deres sannhet.

9. Loven om her og nå

Den niende loven inviterer oss til å leve i nuet. Å leve i fortiden eller fremtiden hindrer oss i å utvikle oss.

10. Loven om endring

Den tiende loven forteller oss at historien gjentar seg til vi har lært hva vi bør lære av den.

Les også  Astrological forecast for September 23 by tarot

11. Loven om tålmodighet og belønning

Den ellevte lov oppfordrer til tålmodighet. Alle belønninger krever litt innledende innsats, og ingenting vesentlig skjer over natten.

Karmaens 12 lover: Hvordan forvandle livet ditt med denne kraftige eldgamle filosofien© Ekomatcentrum

12. Inspirasjonsloven

Den tolvte loven minner oss om at bidrag av energi er bidrag til helheten. Vi høster det vi sår.

Disse aspektene er fremhevet for å hjelpe oss å forstå at alt som skjer i livene våre, fortid, nåtid og fremtid, kan knyttes til en av disse karmiske lover.

Å forstå disse lovene og jobbe i samsvar med dem kan bare forbedre ditt personlige liv.

Maja Frydenberg
Skrevet av : Maja Frydenberg